Warrantyเงื่อนไขการรับประกัน

  1. -หากกรอบแว่นมีความเสียหายจากการผลิต ลูกค้าสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นกรอบใหม่ได้ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
  2. -หากเลนส์ใส่แล้วไม่สบายตา ลูกค้าสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเลนส์ใหม่ได้ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
  3. -บริการปรับทรงแว่น เช็ดล้าง ทำความสะอาดแว่นตา และเปลี่ยนแป้นจมูกฟรีตลอดระยะการใช้งาน
  4. -ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงินในทุกกรณี
  5. -เงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

  1. -แว่นกันแดด (ยกเว้นกรอบแว่นกันแดดที่รับบริการเปลี่ยนเลนส์จากทางร้าน)
  2. -กรอบแว่นหรือเลนส์สูญหาย
  3. -สินค้าได้รับความเสียหายหรือชำรุดอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี เช่น มีรอยแตกหัก รอยขีดข่วน เป็นต้น

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-077-6697 (จ.-ศ. 09:30-18:30)

ศูนย์บริการลูกค้า

02-077-6697

[เวลาทำการ] จ.-ศ. 9:30-18.30